Ga naar de inhoud
Per mail verstuurt WPuptodate gratis tips en technieken.  Daarnaast zal WPuptodate zijn eigen producten aanbieden via e-mail en via de site WPuptodate.eu.

WPuptodate heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacy wetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat verstaan we onder spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

WPuptodate zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.